Add Application

Application
AINM/ NAME:
SEOLADH/ ADDRESS:
FÓN/ TELEPHONE NO:
RÍOMHPHOST/ EMAIL :
RANNPHÁIRTITHE BEARTAITHE/ PROPOSED PARTICIPANTS (abair cé hiad, e.g. duine den teaghlach/cairde) (please state e.g family members/ friends?)
AINMNEACHA NA RANNPHÁIRTITHE/ NAME(S) OF PARTICIPANT(S)
CUMAS GAEILGE/ LEVEL OF IRISH
CÚIS GO mBEIFEAR PÁIRTEACH?/ REASON FOR PARTICPATION? (e.g. cé le haghaidh a bhfuil airgead breise uait, nó an le haghaidh tuilleadh spáis é?) (e.g. what would you like the extra money for, or is it to create space?)
TAITHÍ/ EXPERIENCE (ar dhíol tú tada riamh, ag aontaí/ ceantanna/díolacháin as búit cairr, nó ar líne, eg eBay?) (have you ever sold anything either at fairs/ auctions/ car boot sales, or online, eg eBay?

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Address:

Stirling Film & Television Productions Limited
137 University Street
Belfast
BT7 1HP

Phone +44 (0) 28 9033 3848
Fax +44 (0) 28 9043 8644

SHOW MAP

Social Networks:

TwitterFacebook