13Mar

Seeking participants for a new lifestyle television series for TG4

Seeking participants for a new lifestyle television series for TG4
 • 'DÍOL É' (SELL IT)

  Rannpháirtithe á lorg do shraith nua teilifíse saoil ar tg4

  Tá sraith teilifíse náisiúnta ar bhealach maireachtála á léiriú ag Stirling Film & TV Productions faoi láthair, sraith atá bunaithe ar airgead a dhéanamh ar nithe nach bhfuil uait níos mó. An bhfuil bealach níos fearr le tús a chur le 2013 ná slán a fhágáil ag an gcosamar go léir atá bailithe agat agus airgead breise a dhéanamh, chomh maith le spás breise a dhéanamh– i do theach agus i d’intinn féin?

  An coincheap atá ann ná go mbaileoidh na rannpháirtithe nithe ina dtithe; éadaí, seantroscán nó giuirléidí, agus go gcuirfidh na láithreoirí sainchomhairle orthu maidir le hairgead a thuilleamh ar na nithe sin a dhíol ar eBay nó ag ceantanna eile ar líne, chomh maith le ag aontaí nó díolacháin as búit cairr ina gceantar féin. Beidh sprioc ag gach duine, nó ócáid le freastal uirthi, ina rachaidh an t-airgead ina threo. D’fhéadfadh luach seintimintiúil a bheith ag nithe áirithe, agus é deacair scaradh leo... ach tharlódh gurb iad sin na nithe is mó a dhéanfadh airgead.

  Tá rannpháirtithe le Gaeilge á lorg againn do 6 chlár atá le taifeadadh ar fud na hÉireann i rith mhíonna an earraigh agus an tsamhraidh. Mar sin, más mian leat féin, le do theaghlach nó le do chomhghleacaithe airgead breise a dhéanamh ar nithe nach bhfuil uait níos mó, chun freastal ar ócáid e.g. bainis – do bhainis féin fiú, chun dul ar saoire, chun feabhas a chur ar do theach, chun trealamh nua a cheannach, nó díreach chun spás breise a dhéanamh i do theach, líon isteach an fhoirm ag www.stirlingtelevision.co.uk le d’iarratas a dhéanamh!

  Fuair Stirling TV Productions maoiniú ón gCiste Craoltóireachta Gaeilge agus ó TG4 don léiriú.

  Déan iarratas ar líne anois


   

  Stirling Film & TV Productions Ltd are currently producing a national lifestyle television series for TG4 - based on the idea of turning your unwanted items into profitable goodies. What better way to welcome in 2013 than to say goodbye to all the junk and hello to a better bank balance and a bit of head and home space!

  The concept is that participants gather together items from their home, be it clothing, antiques or gadgets, and with some expert advice from our presenters they attempt to turn these items into cash by selling them online through eBay or other online auctions, as well as local fairs or car boot sales. They will each have a target or upcoming occasion or event which they want to raise money for. Some items may have sentimental value and be hard to part with, but these may be the items that make the most money.

  We are seeking Irish-speaking participants for 6 x programmes to be filmed all over Ireland during the spring and summer months. So if you  and your family or colleagues would like to earn some extra cash from your unwanted items for an upcoming event or activity- e.g. a wedding, your own wedding, a holiday, home refurbishment, new equipment, or just want to make some extra room in your house, please fill in the form at www.stirlingtelevision.co.uk  to submit your application!

  Stirling TV Productions has received funding from the ILBF and TG4 for the production.

  Apply online now

Address:

Stirling Film & Television Productions Limited
137 University Street
Belfast
BT7 1HP

Phone +44 (0) 28 9033 3848
Fax +44 (0) 28 9043 8644

SHOW MAP

Social Networks:

TwitterFacebook